Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

nick


Nich-Viu-Dích đến Việt Nam /
Truyền thêm nghị lực để làm niềm tin /
Đất nước hàng triệu trái tim /
Dõi theo lời nói ngồi im ngẫm mình /
Con người tàn tật thông minh /
Tứ chi không có gồng mình vượt qua /
Nước mắt liên tục bị nhòa /
Vì lời hắt hủi anh ta nuốt hờn /
Quyết tâm làm được những môn /
Cơ thể có thể vẫn còn có ích /
Chân nhỏ mỏ vàng của Ních /
Bắt đầu thành bạn đến đích cao đài /
Đá bóng nhảy cầu bơi dai /
Nhiều người tấm tắc anh tài làm sao /
Viết sách ba cuốn ra chào /
Xin mời các bạn đọc vào biết ngay /
Cuộc đời tôi ở nơi đây /
Vượt qua số phận những ngày gian truân /
Bây giờ diễn thuyết hàng tuần /
Đi khắp thế giới hoàn toàn tươi vui /
Chúng ta cảm thấy bùi ngùi /
Chân tay đầy đủ mà đời vẫn vơi /
Đất nước bất hạnh nhiều nơi /
Da cam tàn tật nhiều đời khổ đau /
Giống Ních thân thể đã sầu /
Nói năng chẳng được còn rầu lắm thay /
Nguyễn Ngọc Ký đó người thầy /
Ông Hoa Xuân Tứ còn đầy ...gương noi /
Vượt qua số phận cuộc đời /
Khâm phục nghị lực những người như Ních /