Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

qua tao


Ba quả táo - blog
Thương hiệu màu xanh ba quả táo /
Người quen ghi nhớ xanh màu áo /
Lâu ngày không thấy trông buồn sao /
Màu sắc ngày nào  thương hiệu tạo /
Mong muốn ngọt ngào táo ước ao /
Xuân sang Tết Ngọ hương thơm báo /
Chúc mừng nhà giáo thành công cao /
Giáo dục ươm mầm sống phải đạo /