Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Trời ðuổi 
 
Trời ðuổi

Hôm qua chạy bộ trên ðuờng /

Gặp anh bạn cũ ðồng huõng hỏi chào:/

“Có phải trời ðuổi hay sao?/

Mà anh luôn chạy ðêÒ trào mồ hôi?”/

Kết thúc thể dục tôi ngồi /

Cứ suy nghĩ mãi cái lời ðồng huõng /

‘Trời ðuổi’ nghe dở uõng uõng /

Nhýng mà nghĩ lại lẽ thuờng ðó thôi /

Nếu không thể dục mọi thời /

Con nguời uể oải nụ cuời kém ði /

Ngáp dài ngáp ngắn ngủ khì /

Nằm ngửa ðọc báo ti vi nếu nghiền /

Ãn uống thịt cá viên chiên /

Ruợu bia cho ðã triền miên tháng ngày /

Nếu không thể dục hãng say /

Ðến lúc bệnh tật chân tay ðau nhừ /

Buớc ði mệt nhọc lừ ðừ /

Bác sĩ tay bó bệnh trừ khó khãn /

Ãn ít luyện tập nãng chãm /

Khác gì
‘trời ðuổi’ ðôi chân chạy ðều./