Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

bận

bận

Lâu nay tôi bận cho nên /
Nhà cửa trống vắng còn quên đi về /
Cổng nhà mở khóa không nghe /
Hèn chi mật khẩu nó chê chủ nhà /
Hôm nay cưỡi ngựa xem hoa /
Làng G bỗng chốc nhiều tòa mọc lên /
Lần lượt đi thăm người quen /
Dăm câu ba chữ kiếm thêm nụ cười.../