Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

new house.

Nhà mới của tôi đây rồi /
Xin chào các bạn bồi hồi lắm thay /
Cố gắng ngọ ngoậy mấy ngày /
Hôm nay xây được cũng say quá trời /
Bây giờ bầu bạn muôn nơi /
Không biết tìm được những người ngày xưa?/
Bây giờ ta luộc con cua /
Làm vài ly rượu nghỉ trưa đã đời./

http://blog.yahoo.com/_GIDMMBDEREI4TEBPZDHLQ4CV3A/articles/1015565/commentRss