Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

cao tuoi 01/10
Nhân ngày cao tuổi
Cao tuổi thì mặc tuổi cao /
Đâu ai giữ thấp dồi dào đầu xanh /
Vạn vật đều do trời sanh /
Vòng đời vận chuyển chậm nhanh định rồi /
Ai nằm trong khoảng đỉnh đồi /
Ai dưới chân núi ai nơi thác ghềnh /
Ai đang còn đứng chênh vênh /
Trên vách đá dựng kề bên đỉnh đèo /
Nếu mà nhìn tuổi dõi theo /
Cao tuổi càng được bòng đèo âu lo /
Càng lo bệnh càng dồn kho /
Ngày càng chồng chất co ro quặn lòng /
Xin người có tuổi đừng trông /
Chớ mơ trẻ lại chớ mong lâu già /
‘Bây giờ ta phải thương ta’/
Giữ gìn sức khỏe chính là đầu tiên /
Điều độ sinh hoạt thường niên /
Ăn uống luyện tập thường xuyên hợp thời /
Bạn già tìm để mà chơi /
Giao lưu đi lại để vơi cõi người /
Bờ-lốc, fây-búc là nơi /
Giải bày chia sẻ nụ cười sống lâu /
Chuẩn bị sắp xếp nhu cầu /
Khả năng có được đến đâu theo mình /
Chớ có chờ đợi gia đình /
Con cái phụng sự sống vinh tuổi già /
Đền đáp tự nguyện cả nhà /
Được sao hay vậy đừng la ồn ào /
Lạc quan cao tuổi tuôn trào /
Bằng lòng hiện có dồi dào sống thêm./