Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

TRUNG THU


Nên chãng tắt ðiện ðêm rằm /


Ðể cho trãng sáng chị Hằng xuống chơi /

Chứ mà ðiện sáng rợp trời /

Trãng ðâu chả thấy mà chơi ðèn lồng /

Ýnghĩa trãng rằm nhi ðồng /Chơi ðèn phá cỗ trong lòng ánh trãng /

Còn ðâu cổ tích Cuội chàng /

‘Ðể trâu ãn lúa gọi cha ời ời’/


Thiết nghĩ người lớn cùng chơi /

Có thể tắt ðiện những nơi không cần /

Đưa em ði ðến thật gần /


Chỗ trãng huyền ảo chị Hằng đồng ca./