Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

bienphong

 

Ta là người lính biên phòng
 (Tặng anh Thạch và những người từng là bộ đội, nhất là biên phòng-
Nhân ngày 22-12-1944+03-03-1959)

Chúng tôi người lính biên phòng /
Nhiệm vụ bảo vệ non sông nước nhà /
Biên giới miền núi đảo xa /
Vùng ven lãnh hải nước nhà yêu sao /
Bờ cõi Quốc Tổ ngày nào /
Cha ông giữ vững nêu cao tinh thần /
Quân hàm áo lính màu xanh /
Hoà nhập dân bản trở thành quê huơng /
Lên núi xuống ruộng làm nuơng /
Xoá nạn mù chữ lớp trường dựng xây /
Quân hàm màu xanh người thầy /
Truyền em cái chữ tháng ngày cheo leo /
Người dân miền núi đói nghèo /
Biên phòng bộ đội đi theo tuyên truyền /
Lúa nước trồng trọt vững bền /
An ninh biên giới đất liền biển khơi /
Đường biên bảo vệ không ngơi /
Có sự cộng tác những người bà con /
Ngoài việc làm ruộng thăm đồng /
Bà con chú ý đề phòng kẻ gian /
Có gì nghi vấn báo ban /
Quân dân hợp tác luận bàn giải phân /
Cùng nhau giải quyết khó khăn /
Môi trường trong sạch nhọc nhằn giảm đi
Ốm đau thì có quân y /
Thầy lang chớ gọi tức thì bệnh thêm /
Định cư trồng trọt bình yên /
Du canh du cư là nên nghỉ dừng /
Đồi trọc cần phủ xanh rừng /
Bà con nhận khoán bỗng dưng thành giàu
Quốc phòng an ninh đi đầu /
Xã hội ổn định tình sâu nghĩa bền /
Hoàn thành nhiệm vụ của trên /
Bộ đội biên phòng tiến lên không ngừng /
Kỷ niệm ngày lễ tưng bừng /
Thành lập Biên Phòng ta mừng hoan ca /
Biên phòng khi đã về nhà /
Xuất ngũ về hưu chúng ta sum vầy /
Làm giàu quê hương dựng xây /
Giúp nhau sản xuất những ngày khó khăn /
Hộ trợ tìm kiếm việc làm /
Cựu binh đồng đội thăng trầm sẻ san /
Có người chuyển ngành cơ quan /
Có người công chức có anh thợ rèn /
Công việc vất vả tình thêm /
Gặp nhau đại lễ anh em giải bày /
Ôn lại truyền thống những ngày /
Cùng nhau vất vả dựng xây Biên Phòng /
Chúng ta tuyên truyền cháu con /
Tiếp tục giữ vững quê hương an bình /
Ngày hội Quốc phòng tôn vinh /
Mồng Ba Tháng Ba nghĩa tình /
Của năm Năm Chín ngày sinh Biên Phòng /
Biên Phòng khi ở Quốc phòng /
Có khi nội vụ biên phòng công an /
Bên nào rồi cũng an toàn /
Bảo vệ đất nước kết đoàn dựng xây /
54 dân tộc nghĩa đầy /
Việt nam là một nối tay Biên phòng /
Quốc phòng toàn dân tình nồng /
Quân dân cá nước đồng lòng keo sơn./

*kinhoang*