Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

20-11


20/11
Chúc mừng Nhà Giáo Việt Nam /
Chúng ta dành chút thời gian nhớ nhiều /
Ôn lại thời trẻ đáng yêu /
Vui chơi nghịch ngợm sớm chiều say sưa /
Thầy cô nếu không đội mưa /
Đội nắng truyền chữ rước đưa các trò /
Làm sao ta được như giờ /
Để cùng giải trí thẩn thờ vui chơi /
Kính dâng thầy cô hoa tươi /
Việt Nam nhà giáo đời đời vinh hoa./

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

lu-dap-xa


 

Giải pháp lũ-đập-điện-xả
Lưng dưới bị oằn vì đập trên /
‘Mèo mù chó cắn’ ai gây nên /
Nguời ta chết đuối đổ đầy nước /
Ngập lụt đập còn xả mạnh thêm /
Bất cập xảy ra điều nghịch lý /
Ai tìm giải pháp cách lâu bền /
Chừng nào xả lũ làng không ngập /
Nước đập vẫn nhiều điện sáng khen /
***
Ý tưởng
Áp thấp báo tin vùng ảnh hưởng /
Đập nào vùng đó tìm phuơng hướng /
Phải lo xả trước đừng chờ mưa /
Đến lúc cạn nông đóng cửa cống /
Áp thấp không về nước vậy chờ /
Chừng nào đủ nước máy truyền động /
Mạng người bảo trọng nên đề cao /
Có điện mất người ai sẽ sướng./