Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

20-11


20/11
Chúc mừng Nhà Giáo Việt Nam /
Chúng ta dành chút thời gian nhớ nhiều /
Ôn lại thời trẻ đáng yêu /
Vui chơi nghịch ngợm sớm chiều say sưa /
Thầy cô nếu không đội mưa /
Đội nắng truyền chữ rước đưa các trò /
Làm sao ta được như giờ /
Để cùng giải trí thẩn thờ vui chơi /
Kính dâng thầy cô hoa tươi /
Việt Nam nhà giáo đời đời vinh hoa./
Đăng nhận xét