Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

sinhat


Chúc mừng sinh nhật AT nhé /
Mong bé ngoan hiền nhiều sức khỏe /
Chịu khó vâng lời bố mẹ nghe /
Thầy cô khen giỏi nhà vui vẻ /
Khó khăn kinh tế đó toàn cầu /
Trong nước trong nhà đồng cành tréo /
Vui vẻ chờ thời bừng sáng lên /
Mừng Xuân Quý Tỵ cùng chia sẻ./

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

To NA

Hoạ vui Tết
Tết đến nhà nào chẳng cúng xôi /
Bánh chưng thi gói mỏi lưng ngồi /
Gia tiên bày cúng con gà luộc /
Mong muốn Xuân sang thu nhập lời /
Vất vả quanh năm mưu cuộc sống /
Mai đào nhắc nhở Tết yêu đời /
Dăm ba gà cánh cò cưa nhắm /
Vui vẻ bạn bè thời vậy trôi./

http://blog.yahoo.com/_GIDMMBDEREI4TEBPZDHLQ4CV3A/articles/1015565/commentRss