Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Tiền cười

 Vịnh bức tranh
Cô này sao lại cười tươi?/
Diện mạo cũng chỉ là người tầm trung /
Mắt cười mũi cũng theo cùng /
Khuôn mặt rạng rỡ ung dung đợi chờ /
Đợi gì vui thế hỡi cô?/
Không nhầm tiền mặt một xô mang về…/
Hèn chi nghe tiếng cười hè /
Bội thu mắt sáng tiền mê 'thật lòng'./