Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Vịnh: Tàu vũ trụ ấp boing - Hay boing cõng tàu vũ trụ…

Happy new year 2013

Kinhoang Vuivui blogspot:Chúc mừng năm mới !
Xuân Quý Tỵ
2013
Xin chúc mọi người đến thăm:
An Khang Thịnh Vuợng
Nhiều ý tưởng mới
Nhiều sáng tạo hay

Làm cho mọi người luôn luôn được vui vẻ
Để tuổi thọ được kéo dài hơn
Và niềm vui bờ-lốc luôn sống mãi !


http://blog.yahoo.com/_MRWY7JLWGOASAASPRFV5KO6XRM