Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

bận

bận

Lâu nay tôi bận cho nên /
Nhà cửa trống vắng còn quên đi về /
Cổng nhà mở khóa không nghe /
Hèn chi mật khẩu nó chê chủ nhà /
Hôm nay cưỡi ngựa xem hoa /
Làng G bỗng chốc nhiều tòa mọc lên /
Lần lượt đi thăm người quen /
Dăm câu ba chữ kiếm thêm nụ cười.../

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

đàn ông
Mừng ngày mồng 8 tháng ba / 
Chị em đẹp mãi là hoa mọi thời./


Đàn ông chán....

Hôm nay mồng tám tháng ba /

Đàn ông kỳ cục đòi hoa cái vàng /

Lẽ ra các ông dịu dàng /

Nâng khăn sửa túi cho nàng vào ra /

Đằng này các ông còn la /

Là ngày phụ nữ chúng ta nhậu dài /

Hết lễ là hết lai rai /

Cho nên tranh thủ ngày mai hết rồi /

Cám ơn ngày lễ hoa khôi /

Nên ông sung sướng được chơi nhậu hoài./