Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

noilongblog

Xáo trộn yahoo:
Buồn trông bờ-lốc chiều hôm /
Mọi người bận rộn nên ‘com’tạm dừng /
Đi làm nhà mới để dùng /
Đất lành chim đậu nỗi mừng khôn nguôi /
Trăm hướng chạy ngược đảo xuôi /
Người quen đâu hết xa rời nhau luôn /
Người mới trông cũng rất buồn /
Đất này quy hoạch xây chuồng nuôi trâu /
Nghĩ đi nghĩ lại ngắm lâu /
Thôi thì tạm bỡ giàn bầu che thân /
Có mấy tấm ván làm trần /
Ta đem dựng tạm quây quần ổ rơm /
Khi nào canh ngọt ngon cơm /
Gia cố chút nữa chắc hơn để nằm /
Chừng nào cuộc sống an nhàn /
Định cư ổn định ta hàn huyên thêm./
***
Người nào đã có vài nhà /
Có vẻ yên lặng la cà chút thôi /
Nhưng mà vẫn chút bồi hồi /
Chỗ đó sắp tới có ngồi được lâu?/
Ai mà biết được nỗi rầu /
Giống như giông bão ập đầu khi mô /