Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Mùa Xuân: Nhớ

Mùa Xuân: Nhớ:
Nhớ gì mà nhớ lâu ghê /
Nhớ ngày di chuyển để về xóm vui /
hớ 09:32 19 thg 11 2012 Công khai 188 Lượt xem 24       ...
Đăng nhận xét