Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013


Miền Trung
Lũ lụt chia cắt nhiều nơi /
Phương tiện đi lại hết hơi mất rồi /
Mưa gì mưa thế bể đồi /
Sông nào cho đủ để vơi nước nguồn /
Lại còn lốc xoáy cuộn cuồn /
Tang thương bất chợt nỗi buồn sóng xô /
Nước mắt bão trước chưa khô /
Bão sau ập đến nỗi lo trường tồn /
Nhà cửa tài sản theo dòng /
Bò trâu chết nổi cánh đồng xác xơ /
Sách vở các em bao giờ /
Có để đi học thầy cô xót lòng /
Chúng ta chia sẻ cộng đồng /
Cùng nhau hướng tới cảm thông nỗi này./
Nam Trung Bộ lại lụt rồi /
Đường sá ách tắc núi đồi lở ra /
Nước ngập chui vào cả nhà /
Miền Trung lại khổ trầm kha tháng ngày /
Người nào phép lạ chỉ ngay /
Miễn Trung tránh được tai bay giặc trời./
 Đăng nhận xét