Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

22-1222-12
Nhân ngày quân ðội mừng sinh /
Tuyên truyền giải phóng quân mình bảy mươi /
Ðánh Pháp ðuổi Mỹ ði rồi /
Ðất nước xây dựng cơ ngơi nước nhà /
Ðến lúc Pôn-Pốt manh nha /
Còn ðòi thôn tính nước ta nữa là /
Không ngờ ‘tình nghĩa’ Trung Hoa /
Giúp thằng Pôn-pốt ðánh ta hết lòng /
Miền Tây rồi diệt miền Ðông /
Ðánh chiếm Nam Việt Sài Gòn nữa cơ /
Quân ta không thể làm ngơ/
Ðể chúng tàn sát bay giơ xương người /
Nhân lúc Cãm-Pu-Chia nhờ /
Giúp đánh giặc cỏ giương cờ anh em /
Quân ta xốc tới tiến lên /
Giải phóng ðất nước làm nên diệu kỳ /
Ðội quân nhà ‘Phật’ tăng ni /
Ðược dân bạn tặng bởi vì cứu nhân /
Cãm-pu-chia láng giềng gần /
Anh em tình nghĩa nặng phần vì nhau /
Nhưng mà không ngờ nước Tàu /
Pôn-pốt bị diệt nên ðau cái lòng /
Quấy rối Phia Bắc biên phòng /
Dàn quân ðánh Việt chỉ hòng dọa non /
Thế rồi tưởng hù trẻ con /
Ai ngờ chuốc lấy tủi hờn cút luôn /
Ðang lúc xấu hổ cùng buồn /
Xúi Mỹ cấm vận ngăn sông rào làng /
Mỹ Ngụy vừa mới ðầu hàng /
Thấy nhân cơ hội cho tràng phạt nhau /
Thế là ta lại thêm ðau /
Trung Hoa ‘tình nghĩa’ thật sâu ao tù /
Bao nãm kinh tế mịt mù /
Vì chúng cấm chợ ngăn mùa làm ăn /
Bây giờ biển Ðông xâm lãng /
Tạo vùng ‘nhận dạng’ khả nãng ðến gần /
Gạc Ma Chữ Thập tranh phần /
Tiền nhiều nước lớn hải quân khoanh vùng /
Nhưng mà chúng ta anh hùng /
Quân ðội anh dũng Vua Hùng sinh ra /

Cho dù là giặc mặt ma /
Ngàn năm chúng vẫn Ðống Ða xương Gò /
Thánh thiêng Võ Giáp phất cờ /
Phật Hồ Chủ Tịch hồ lô mời vào./

 http://kinhoang54.blogspot.com/
Đăng nhận xét