Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

tet phu nu

Hôm nay mồng Tám tháng Ba /
Quốc Tế Phụ Nữ các bà thăng hoa /
Chức to thì hoa đầy nhà /
Phong bao thương hiệu chính là ở đây /
Tội cho các chị cấy cày /
Buôn thúng bán mẹt suốt ngày kiếm cơm /
Lời chúc nhận được quá thơm /
Nhưng mà vòng xoáy lưng còm khoẻ đâu /
Cuộc sống là vậy mưu cầu /
Mỗi người một việc nghèo giàu khác nhau /
Sang trọng người đón trước sau /
Thường dân thân phận lưng trâu chịu đày./

***
Hôm nay mồng Tám tháng Ba /
Chị em vui vẻ nhận quà nhiều thêm /
Ít ra cũng được quà men /
Lời chúc có cánh của bên râu nhiều /
Các ông bày cách chúc yêu /
Sinh ra bữa nhậu để chiều chị em /
Chúc mừng đường mật êm êm /
Ly qua chén lại lượng men tăng dần /
Giọng chúc méo mó tăng phần /
Đến khi nằm bẹp xuống sàn im luôn /
Có anh tay bắt chuồn chuồn /
Mồm miệng méo xệch đòi hôn yêu nàng /
Có anh sôi nổi oang oang /
Như là ra lệnh không tan cửa nhà /
Có anh say rất thật thà /
Có gì nói hết các bà ghi âm /
Có anh say thơ bổng trầm /
Ngân nga lên xuống ỹ ầm điếc tai /
Có anh nói nhỏ dẻo dai /
Bắt nghe bằng được kẻo bài lang băm /
Có anh say ngủ đi nằm /
Lên giường một giấc không tham gì nhiều /
Cuối cùng vấn đề chúc yêu /
Chị em mong mãi buồn theo đêm trường./
Đăng nhận xét