Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Hỏi biển

Hỏi biển: Sóng đi đâu?
Sóng đi đâu để biển im lìm?/
Mặt biển buồn hay đang ngủ im?/
Biển lặng cô đơn đầy lạnh lẽo /
Phải chăng thiếu sóng nỗi vui chìm?/
Biển ơi đừng có tương tư nhé !/
Sóng sẽ về chơi nghịch trốn tìm /
Mong biển đừng chơi cùng bão tố /
Nên yêu anh gió sóng trong tim./  
***
Hoà hợp
Nếu biển im lìm không có sóng /
Biển buồn thê thảm vì ngong ngóng /
Sóng đi quên cả nhớ người thương /
Theo gió làm chi triều nổi động /
Sóng- biển- thuỷ triều với gió ơi!/
Chúng ta đoàn kết chung cùng sống /
Làm sao hợp tác để cân bằng /
Biển cả với người vui sống động /
 ***
Biển vui
Gió nhẹ lăn tăn sóng biển cười /
Biển xanh sóng tựa sắp hàng chơi /
Làm cho thảm biển rung nhè nhẹ /
Đắc ý thoả mong mỉm với trời?/ 
Đăng nhận xét