Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Tản mạn cao thấp


Vùng thấp đồng bằng cuộc sống cao /
Trên kia miền núi sống lao đao /
Lên cao xuống thấp xuôi và ngược /
Nghịch lý đôi miền sống khác sao? /
Miền ngược gian truân đời vất vả /
Đồng bằng thành phố sống dồi dào /
Mong rằng cao thấp dần thay đổi /
Mức sống cân bằng đó ước ao / 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4757505439447377355#allposts/postNum=0
Đăng nhận xét