Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

da roi


“Sự đã rồi”


‘Đầu xuôi đuôi lọt’cụm từ /

Chúng ta từng bảo giống như ‘đã rồi’ /

Nếu như giàn khoan vẫn ngồi /(HD981)

Thực thi chiếm đoạt biển trời của ta /

Đuổi đi đuổi mãi chẳng ra /

Cứ nằm đó mãi dần dà đóng quân /

Việt nam và A–sê-an /

Cùng cả quốc tế không dàn xếp xong /

Đó là tiền lệ long đong /

Trung Quốc tiếp tục vẽ vòng lưỡi trâu /

Khác gì lưỡi bò để lâu /

Nó sẽ liếm hết muối dầu Biển Đông /

Chúng đang nâng cấp quốc phòng /

Tăng cường hãm đội thòng lòng đại dương /

Khi đó Mỹ cũng khó lường /

Vị trí số một phải nhường số hai /

Thế giới rồi phải lạy hoài /

Xin thằng ương bướng kiếm vài cọng rau /

Nếu thích thì nó gật đầu /

Không thích thì nó cho chầu diêm vương./


Đăng nhận xét