Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Trăng tự tình

to: trang lung linh
16:47 5 thg 4 2012Công khai62 Lượt xem 2
http://blog.yahoo.com/_UDWG3VDMOU2BN7GN5H5GVVKZRM/articles/149477 thienlymuahong
http://blog.yahoo.com/_VW7QFDGF6IMHXARRY3SWODZCTY/articles/131205
 hoadailangthang
http://blog.yahoo.com/giangson/articles/page/1
 tranglunglinh
Trăng
tự tình Trăng treo trên trời /
Tròng trành trôi trôi /
Từ trong trời tối /
T
răng từ tốn tới /
Thì thầm thủ thỷ /
Tinh tế than thở /
Thăm thõ thẩn thờ /
Tức thì ThõmTấm /

Từ trong thăm thẳm /
Thong thả thi thõ /
Trăng trèo trên Tấm /
Thả thõ thi thố /

Trăng Tấm trổ tài /
Trùng trùng tự tại /
Trông thật thông thái /
Trăng  thuởng tình /


Ảnh của Kinhoàng vuivui
4000
 • thanhhoa
  Ngày mới, tuần mới bắt đầu bằng niềm vui và sự bình an chờ đón bạn ở cửa nhé!
  • Kinhoàng vuivui
   Cám bạn hiền đã thăm chơi /
   Bình đi bình lại thành nơi giải sầu /
   Khi nào có vẻ đau đầu /
   Đến mình chia sẻ biết đâu khỏe liền /
   Gửi ngàn mến đến bạn hiền /
   Chúc bạn vui khỏe đừng viễn vông nghe ./
  • thanhhoa
   Cảm ơn bạn hiền chân tình,
   Lúc nào muốn khóc...thì mình lại sang.
   Để xin mượn tạm bờ vai,
   Để không thao thức đêm dài viển vông.
   Vứt hết quá khứ trong lòng,
   Để không phụ sự trông mong bạn bè.
  • Kinhoàng vuivui
   Mình còn tư vấn vô tư /
   Vợ chồng xung khắc từ từ giải cho /
  • thanhhoa
   Cảm ơn bạn nhiều, nhưng cũng đừng lo lắng quá cho mình, bởi vì:
   " Đắng quá thì phải nhả ra,
   Ngăm ngăm rau đắng cho qua một đời".
  Ảnh của Kinhoàng vuivui
  4000
 • ....
  • ....
  • 17:25 5 thg 4 2012
  Tư tưởng thất tình!!!!!!
  Trăng tơ tự thú!!!!!!!
  Trăng thu thỏ thẽ.
  Thật thảm thương thay.
  Thầm thương tự trách.
  Than thở tại trời.

  Tại trăng tơ tưởng.
  Tự trách tội thêm
  • Kinhoàng vuivui
   Thôi thì ta trăng /
   Trăng trối trối trăn /
   Thời thì thống thiết /
   Tức thì trộm trăng /
Đăng nhận xét