Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

các thằng

                                                                  Các thằng lục vấn.
               16:59 12 thg 2 2012Công khai7     Lượt xem 2
 Mồm Họng cùng với Dạ dày/
Ba thằng ba việc cùng cày dòng sông/
 Mồm ở thượng là con "ông"/
 Họng ở trung lưu vì không họ hàng/
Dạ dày kém ở hạ làng/
Ba thằng ba việc rõ ràng khác nhau/
Thằng Miệng gặp cứng Răng đau/
 Gặp nóng gặp lạnh mo cau Mặt mày/
Thằng Họng cùng với Dạ dày…/
Cũng kêu ấm ức lại hay đổ thừa/
Cái hay cái dở cái lừa/
Chỉ mà thằng Họng biết vừa hay không?/
 Bữa nào cơ thể khỏe lòng/
Ba thằng báo cáo là công của mình/
Gặp bữa đau bụng linh tinh/
Dạ dày ôm khóc lôi đình tại sao?/
Cho rằng Mồm mép thế nào?/
Tham ãn tham ung ðưa vào tùm lum/
Thằng Miệng mới nói lùm bùm…?/
Nếu sai Thần kinh nhắc dùm ðng ăn…/
 Lại thêm thằng Lưỡi cằn nhằn…/
 Tại vì thằng Họng nó hăng quá trời/
Thằng Lưi chưa kim đến nơi/
Thằng Họng làm ực nó chơi Dạ dày/
 Dạ dày cứ thế mà xay/
Nếu mà Rãng di lăn quay oằn mình/
Ruột Non thì cứ làm thinh/
Biết là ở giữa xoắn mình chịu đau/
Đi tràng ðược sức càu nhàu/
Chúng mày khốn nạn thằng sau gánh bừa/
 Đi chậm thì bảo như rùa/
Ði nhanh lại bảo mình vừa cao tốc/
Thế rồi ngồi lại vắt óc/
Lần lượt kiểm điểm bài học lần sau/
Kiểm tới kiểm lùi kiểm lâu/
Thần kinh nhận hết nhưng rầu phận tôi…/
Trăm sự là tại ông trời?/
Nóng lạnh mưa gió muôn đời khổ Da/
Sự đời lắm việc xót xa/
May mà Thưng đế đứng ra nhận bùm./
Ảnh của Kinhoàng vuivui 4000
Đăng nhận xét