Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Nhà thơ, nhà thờ

Nhà thơ, nhà thờ khác và giống
09:10 14 thg 2 2012Công khai9 Lượt xem 0

Nhà thơ cùng với nhà thờ / 
Hai nhà cùng giống vần ơ vậy mà / 
Hai nhà đều có chữ nhà /
Một  là  nhà  cúng  hai  là  nhà  thơ /
Nhà thơ cao thượng không ngờ /
Tiền thì không tính dùng thơ khuyên đời /
Cái xấu mong muốn bày phơi/
Ðể mà nhắc nhở mọi người tránh xa /
Cái đẹp rất muốn ngâm ca /
Cứ mà ngân mãi bài ca nhớ đời /
Nhà thờ khói tỏa hương trời /
 Nếu mà linh nghiệm người đời năng thăm /
Mong rằng nhà kép muôn đời / 
Cứ là muôn thuở mọi thời kính soi./

Chưa có ai bình luận.
Sao bạn không là người đầu tiên "bóc tem" nhỉ?
Ảnh của Kinhoàng vuivui
4000
Đăng nhận xét