Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Vợ chê

Vợ chê /

Đăng ngày: 19:02 18-02-2012
Thư mục: Tổng hợp
Thơ ông gà nuốt chẳng vào /
Chó nhai chẳng được ma nào mà xem/
Tôi đọc chỉ dạng tòm tem /
Tóc ông đã bạc hom hoem lắm rồi /
Tôi khuyên ông phải dừng thôi /
Cứ ngồi mà viết mọi người cười cho:/
”Ông nhà bà còn trăng gió /
Tuổi xế chiều  còn lọ mọ làm thơ /
Số bà có phước lắm cơ /
Khi trẻ lận đận già thờ thằng ngơ”./
Đăng nhận xét